Wat kan Easy Healthcare voor u en/of uw organisatie betekenen?

Medische operators, zoals verplegers, huisartsen en/ of specialisten kunnen binnenkomende alarmen en video consult calls ontvangen en uitgaande video calls maken via werkstations in het medisch callcenter. Een werkstation bestaat in principe uit een drietal monitoren en eventueel een videowall voor een directe videoverbinding bij binnenkomende urgente calls, of voor observatie van bepaalde patiënten/ klanten. Ook kan, indien niet op locatie, voor het ontvangen van alarmen en video consult calls, alsook voor het maken van video consult calls een laptop gebruikt worden.

Alle audio, video en andere data communicatie wordt gelogd en opgeslagen, wat het SCP platform en de medisch callcenter activiteit controleerbaar maakt.

Binnenkomende calls kunnen ook worden doorgeschakeld naar andere, meer gespecialiseerde medische operators, of vanuit verpleger/ huisarts niveau naar specialisten in geval van escalatie. Ook kan een operator, bv een huisarts, een andere operator, bv een specialist bij de call met de betreffende klant/ patiënt erbij schakelen.

Na een video consult call stuurt de medische operator per mail automatisch naar de patiënt/ klant een samenvatting van het gesprek, alsook eventueel een recept. Dat recept kan digitaal door de betreffende arts ondertekend worden en eveneens naar de apotheek gestuurd worden, ter verificatie bij het afhalen of voor het uitleveren via een on-line apotheek.