Zorg op afstand

Reeds in 2004 heeft Spectator al een eerste zorg-of-afstand project voor ouderen ontwikkeld en op de markt gebracht onder de naam ‘CAMCARE’, gebaseerd op tweeweg video verbindingen via het digitale telefonie netwerk (ISDN).

De betreffende ouderen hadden daarbij middels een afstandbediening, een of afstand beweegbare camera en hun eigen TV, de mogelijkheid om 24 uur per dag een video en audio verbinding op te bouwen met een medewerker van een thuiszorgorganisatie (Sensire in Doetinchem).

Een volgend project voor zorg-op-afstand, ‘PAL4’ (Personal Assistance for Life), gebaseerd op het SCP platform werd in 2008 ontwikkeld en op de markt gebracht in samenwerking met Focuscura.
Diverse thuiszorgorganisaties en duizenden ouderen hebben in de jaren daarna gebruikt gemaakt van deze technologie, waarbij middels een touch-screen PC een heel scala aan communicatie en informatie mogelijkheden ter beschikbaar werden gesteld, zowel gebaseerd op live als opgenomen video content.


Vanaf 2014 heeft Spectator zijn SCP platform zodanig verder ontwikkeld dat er eveneens data en video communicatie mogelijk is met smartphones en tablets. Tevens heeft Spectator een eigen communicatie app ontwikkeld, de BiDiApp, die tweeweg video en audiocommunicatie mogelijk maakt vanuit iedere WiFi of 3G/4G omgeving met het SCP platform, en vice versa.

Deze ontwikkelingen hebben de weg geopend naar een universeel en toekomst-zeker eHealth, mobile Care en Tele-medicine SCP platform, wat het mogelijk maakt om niet alleen zorg-of-afstand, maar allerlei op video communicatie gebaseerde diensten-op-afstand en uitwisseling van (medische) data te integreren en te realiseren, in en vanuit één platform.